ta chi tsu te to

kk16ta kk17chi kk18tsu kk19te kk20to

<ta>2kk16ta

<chi>2kk17chi

<tsu>2kk18tsu

<te>2kk19te

<to>2kk20to

 

Next –> na ni nu ne no